Šrám na kytaře

Šrám na kytaře

Michal Bystrov

Tribun EU 2015

 

 

 

 

 


Žánrově rozevlátou knížku básní tvoří jak texty z hluboké minulosti, tak relativně nové verše z let 2013 až 2015. Minulá sbírka Sebevražda čápem představila Michala Bystrova jako temného lyrika; tento soubor ukazuje jeho tvorbu v celé šíři, od bluesových variací přes sarkastický, někdy černý, jindy růžový humor až po lehce nostalgické rozjímání o rodném městě či naopak intenzivní hřímání ve volném verši. Výsledkem je to, čemu autor s oblibou říká „organizovaný chaos“. Kniha je rozdělena do šesti cyklů: Blues na rozcestí, Šuplík & synové, Sade / Lesy / Zahradnictví, Vzteklej pes, Prahoznámá postava a Šrám na kytaře.

 

Upozornění Půjčovny knih Otto Girgal z roku 1920

Čtenáři, měj se na pozoru! Polož knihu při čtení vždy na čistou podložku; – Při obracení listů prsty nesliň! Nevkládej mezi listy nečistý a popsaný papír, hadříčky, jehlice a jiné věci, jimiž se kniha znečišťuje a poškozuje! – V nemoci, zvláště trpíš-li rýmou, chřipkou, katarrhem anebo různou kožní vyrážkou, knih do rukou nebeř! Na lůžku nečti, na peřiny a pokrývky knih neklaď! – Při čtení nejez, neklaď na knihu kapesník, nefoukej a nedýchej do listů na ořízce, nepřibližuj se řádkům ústy a nosem, nekýchej a nekašli nad knihou! Kdybys rad těchto neposlechl, zavinil bys snadno onemocnění vlastní neb chorobu čtenáře následujícího! Jednání takové bylo by nesvědomité, nelidské, trestuhodné! Po přečtení knihu na suché, čisté místo ulož, chovej ji v čistém obalu, vypůjčenou pak včas a neporušenou odevzdej!