Nech ten mech


Nech ten mech

Michal Bystrov
Ilustrace Petr Nikl
Meander 2014 

Knížka s ilustracemi malíře a hudebníka Petra Nikla v grafické úpravě Zuzany Lednické obsahuje verše, které Michal Bystrov napsal za posledních devět let, během nichž s údivem, dojetím i pobavením sledoval, jak rostou jeho malé neteře a děti. Právě jim – Sáře, Nikolce, Aničce a Honzíkovi – adresoval většinu básniček, vyznačujících se jazykovou hravostí a smyslem pro lehkou absurditu. Sbírka, jejíž titulní text zařadilo nakladatelství Host do výboru Sto nejlepších českých básní 2012, navazuje na poetiku Jana Vodňanského, Josefa Kainara, Jiřího Suchého či Jiřího Žáčka. Každý verš prozrazuje autorův názor na psaní tzv. dětských knížek: jeho krédem je nenudit, nepodlézat, nepodceňovat. Jak sám říká: „Když jsem v dětství četl ,Šlo povidlo na vandr, koupilo si skafandr‘, nevěděl jsem, co je povidlo, vandr ani skafandr, ale pamatuju si to dodnes.“ Pokud stejně plíživým způsobem pronikne do dětské duše knížka NECH TEN MECH, potom splnila svůj účel.

Daniela Fischerová

HRAVOST! Nejhezčí dar dětství je hravost. Pak stárneme a začneme se tvářit vážně, ustaraně vrtíme svou pořád těžší hlavou, řešíme problémy, zaujímáme stanoviska, mele nás tvrdý mlýn výkonu, ale zapomínáme si hrát. Řeč se stane jen nástrojem, přestanou v ní cinkat rýmy, už nemá čas vymýšlet legrační nesmysly a vyfukovat slova jako bublifuk.

Sláva autorům, kteří si zachovali hravou mysl a umějí se o ni podělit. Michal Bystrov to nepochybně umí. Jeho básničky cinkají jedna radost, kobra se v nich mění v bobra, nandu v pandu, želva ve lva, pobíhají tam strašidla s drápy nebo pařáty a s ušima až po paty… táta  dostane zaracha a za trest nesmí koukat na večerníček… a vůbec se tam dějí roztodivné, divukrásné, roztokrásné a divudivné věci.

Knížečka, kterou právě držíte v rukou, je jako chytrá židle, která roste s dětmi. Hned tak se z ní nevyroste. Najdete v ní říkanky pro ty nejmenší mrňousky, básničky pro větší děti i několik takových, které potěší i dospívající a dospělé.

Žijeme v jazyce, říkají filozofové. Hranice našeho světa jsou dány tím, co jsme schopni vyjádřit slovy. Díky všem, kdo tuto matérii uchovávají čerstvou, živou a plnou humoru. Díky, Michale!

Studio Najbrt

Petr Nikl odevzdal svoje ilustrace k básním Michala Bystrova na čtvrtkách, které se příliš neliší od papíru, na kterém jsou teď vytištěné. Inspirovaly skicák nebo školní sešit v modrém obalu, v němž Zuzana Lednická směrem textu pomáhá čtenářům proměňovat skvrny z Rorschachova testu na pacienty, koně nebo slony s dlouhým chobotem. Třetí spolupráce s nakladatelstvím Meander tak děvčeti, které vždycky listovalo knížkami odzadu, umožnila konečně mít knížku s patitulem vzhůru nohama.

Kateřina Kadlecová, Reflex, 11. prosince 2014

Hravá, legrační, chytrá, a nadto ještě graficky krásně zpracovaná knížečka plná uspávacích i akčních básniček pro nejmenší přijde vhod, když „noc je černá jako černý bez“ i když „cesta pěkně ubíhá“. Všestranná kreativita muzikanta-poety Michala Bystrova a něžné kaňky muzikanta-výtvarníka Petra Nikla dělají edici Modrý slon nakladatelství Meander čest. Tak třeba Nečekané proměny v pražské ZOO: „Nejdříve se nosorožci / proměnili v stádo ovcí / hned nato se kobra proměnila v bobra (…) / hroch se vtělil do slona / kur se změnil v muflona…“

Michaela Lažanová, Tvořivá dramatika 1/2015

Sláva! Přeci další autor, který si hraje, rozumí dětské duši, je vtipný, ale nesnaží se dětem podlézat, ukazuje krásu jazyka jako nástroje, s nímž dokážeme čarokrásné divy, když se ho naučíme vnímat a začneme si s ním hrát.

Kniha Nech ten mech si hraje od samého názvu. Autor Michal Bystrov (nar. 1979 v Praze) věnoval básně svým neteřím a dětem. Tento básník, muzikant, novinář, překladatel přináší se svými neotřelými verši pestrou slovní zásobu, netradiční rýmy, nápaditý rytmus. A to vše pro čtenáře různých věkových kategorií, takže nelze než souhlasit s Danielou Fischerovou, že kniha Nech ten mech „je jako chytrá židle, která roste s dětmi. Hned tak se z ní nevyroste.“

Koncepce knihy je promyšlená do puntíku. Však se na ní také podíleli grafička Zuzana Lednická a výtvarník Petr Nikl. Čtenářský zážitek textů je umocňován i zážitkem výtvarným. Působí na nás barevné kreace akvarelu na čtvrtce (různě do sebe zapouštěné barevné skvrny a kaňky), pod nimiž si můžeme každý představovat ledasco. A navíc si v knize můžeme číst, jak je nám libo. Básně jsou někdy tištěny vzhůru nohama, jindy musíme knihu otočit na bok. Nebo můžeme začít číst od konce a vždycky je to v pořádku.

Barva textů a papíru taky hraje roli. Kniha je vydána v modrých tenkých deskách, což má prý evokovat školní sešit, proto ty kaňky a různobarevné inkousty. Nicméně formátem 22‚5 × 29 cm tuto myšlenku nepodporuje. A mě mrzí, že desky se brzy ošoupou a polámou, což knize ubere na kráse. Ale třeba i to je záměr autorů.

Verše samotné nabízejí prostor pro nejmenší nápodobou všeobecně známých říkanek (Ten náš táta, Maluju, maluju, Počty), z nichž se vtipně a neotřele stává nová báseň „jedna dvě tři čtyři pět / počty nejsou žádný med / sedm osm devět šest / člověka to může splést […]“ (Počty, s. 5)

Pro starší čtenáře jsou tu verše s tématikou zvířecí (Býk, Kůň s modrýma očima, Brouci, Nečekané proměny v Pražské ZOO, Inkognito…). Tuto tematiku dokáže nahlížet s divokostí a vtipem a touhou po akci: „arénou zní: toro! toro! / toreadora teď skoro / nabral ten skot na rohy // nevěřili byste ani / co se děje před svítáním / vprostřed tmavé oblohy […]“ (Býk, s. 9), ale i s něžností, snovými obrazy, které vnímají jen ti, kteří se chtějí dívat a chtějí si hrát: „nikdo si ho nevšímá / všichni někam pospíchají / kůň s modrýma očima / tiše kluše za tramvají“ (Kůň s modrýma očima, s. 8)

Michal Bystrov má sympaticky svérázný postoj k textům pro děti. Díky němu máme možnost pracovat s kvalitními verši, novými pohledy na dětská témata a vychutnávat si nápaditý rytmus. To vše za asistence výtvarných a grafických kreací Petra Nikla a Zuzany Lednické.

Klára Kubíčková, Divadelní noviny, 1. dubna 2015

Další z knížek, které si budete nejen rádi – sami nebo se svými ratolestmi – číst, ale ke kterým se budete vracet i díky jejich ilustracím (Petr Nikl) a grafické úpravě (Zuzana Lednická). K absurdním, jazykově hravým textům Michala Bystrova (1979) připojil Nikl abstraktní skvrny slonů, motýlů, mytických zvířat i hmyzu vytvářené rozpíjejícími se vodovými barvami. Jejich podoba je přímo inspirovaná psychologickými Rorschachovými testy zkoumajícími lidskou fantazii. Tohoto přístupu využila Lednická i ke hře s grafickou úpravou textů, jež poskládala z různých velikostí písmen a různými směry tak, že knihu lze a je třeba číst z obou stran – „zepředu“ a „zezadu“, „up“ i „down“. Kniha jako artefakt. Účinek autorovy poezie plné fantazie a dětských obrazů a rýmů blízkých – z české dětské poezie Františku Hrubínovi, Ivanu Vyskočilovi, Janu Vodňanskému či Pavlu Šrutovi (k němuž se v knize přímo odvolává) – je tak ilustracemi i grafickým zpracováním posilován: „Žije tu Bajaja / Šrutův šnek Čilišnek / Mikeš a Mickey Mouse / i Pat a Mat // je tu ten kocourek / kocourek samý flek / co vůbec neškrábe / a chce si hrát…“ (Maluju maluju) Výslednou – artistně exkluzivní, zbytečně však neexhibující – podobu dalo knize Studio Najbrt, doslov na obal připsala dramatička a prozaička Daniela Fischerová.

Nejkrásnější české knihy roku 2014

Kategorie Literatura pro děti a mládež – 1. místo

Cena Ministerstva kultury České republiky

Hodnocení poroty: Případný argument, že Nech ten mech je knížka „neomyvatelná“, tedy co do zpracování křehká, jemná, poničitelná, a tudíž ne ideální pro děti, u poroty neuspěl. Je to knížka, kterou si můžou číst společně dospělí a děti – a ty se mohou seznámit se skutečností, že knížky jsou různé a potřebují třeba i jemné zacházení. Designérka a autor obsahu a ilustrací se výborně doplňují, hrají si spolu, pošťuchují čtenáře, otáčejí jim text a chtějí po nich, aby si přečetli i ilustrace, které jsou maskované do podoby kaněk a skvrn. A uprostřed knihy mohou čtenáři absolvovat Rorschachův test! Do dětí i jejich doprovodu jen tak mimochodem proudí kvalitní práce s písmem a nepodbízivá estetika.

Jak vybrat dárek, 4. května 2015

Hudbu, barvy a trochu bláznivé básničky ukrývá pozoruhodná dětská kniha Nech ten mech, která uvádí děti i bývalé děti do prostoru nekončící fantazie. Básník, muzikant a novinář Michal Bystrov zve na výlet, kde se uši ani oči nebudou nudit.

Nejlepší knihy dětem, řijen 2015

„V každém pravém muži je skryto dítě,“ postřehl na prahu moderny Nietzsche, „chce si hrát.“ A čeká na příležitost, až se zpoza bryndáků a plenek vynoří partner, se kterým si výlet do mechu rodné řeči užije nejlíp. Naše veršovaná tvorba pro nejmenší, v poválečném období zásadně pozvednutá Františkem Hrubínem a Jiřím Žáčkem, získala díky otcovství Michala Bystrova další hlas, který své potomky ubezpečuje, že náš svět je nejlepší z možných. S akvarely Petra Nikla se autorovy skladbičky, rýmovačky a další dětské etudy mění v náčrtník plný divotvorného zvířectva – „vidím ho jen já a ty / dospěláci nevnímají / kdo jim šlape na paty / kdo se skrývá za tramvají“ – a s prosvětleným veršem procházejí rajskou zahradou nesmyslů na cestě do zoo, metrem nebo do krajiny těsně před usnutím. Přesto básník posluchače připravuje na fakt, že zde číhají i hadi, protože leckteří potrhlí braši nedo stali do vínku dar se smát. Pak poznáme, k čemu je na světě blues, jenže zůstat svůj bude přesto prozíravější než mít strach.

Knihovnice doporučují, Městská knihovna v Trutnově, 3. listopadu 2015

Knížka, ve které si najde svou básničku každý, bez rozdílu věku. Hra se slovy s nápaditým obrázkovým doprovodem zaručeně zažene chmury v podzimních plískanicích.

Základní škola Pardubice-Sprořilov, workshop k básničce Nečekané proměny v pražské ZOO, 8. 6. 2017

„A to mám jako fakt číst básničky?“

„Mě básničky nebavěj…“

„To čtou jenom mrňata, já čtu fantasy…“

„A to musíme? Všichni?“

Takové a podobné věty se začaly ozývat, když jsme se dozvěděli, že si náš Knihožrout dal na jídelní lístek básnickou sbírku, potažmo alespoň jednu báseň.

Pravý čas ukázat, že neexistují jen básničky (říkanky) pro malíčky. Že i my si na básních můžeme smlsnout.

Začalo to báječně. S pomocí puzzlí v iPadu jsme ve skupinkách hádali, co asi bude na obrázcích. A už se to začalo rýsovat: Zvířata ze ZOO.

A co když je zoologická začarovaná? Co všechno by se tam mohlo změnit? V této fázi jsme se asi nejvíc nasmáli. Zvlášť, když naši uličníci začali zavírat spolužáky do klece…

Potom už každý sám zkoušel seřadit verše básničky. Někdo přidal i vlastní.

A nakonec jsme se pobavili nad obrázky, které k básničce vznikly.

P. S. Báseň Nečekané proměny v pražské ZOO napsal Michal Bystrov a je z básnické sbírky s názvem Nech ten mech.