Toyen v UNI

V časopise UNI byly otištěny ukázky z Neučesaných vzpomínek Vladimíra Bystrova. Jedná se o rozhovor s malířkou Toyen na ostrově Île Saint-Louis a vzpomínku na tragicky zemřelého sochaře Valeriána Karouška.

 

Continue Reading

Vojtěch Lindaur

“Vždy jsem se snažil vycházet z dorůžkovské tradice hudební publicistiky, to znamená nezávislost, orientace ve světové i domácí populární hudbě napříč žánry a v různých souvislostech, kritický duch a lehké pero.”

Vojto, dlužím ti článek…

 

Continue Reading

Cesty hada na skále

Čtvrtého ledna 2018 v Besedním sále Národopisného muzea v Letohrádku Kinských: Michal Bystrov promluví o putování motivů po písničkách. Večer s názvem Cesty hada na skále se uskuteční v rámci přednáškového cyklu Slovo, tradice a kontext, věnovaného fenoménům tradiční a současné slovesnosti a zpěvnosti. Začátek v 18.00.

 

Continue Reading

Neučesané vzpomínky Vladimíra Bystrova

Bezmála tisícistránková publikace přináší shrnutí půlstoleté tvorby významného novináře, překladatele, pedagoga a zakladatele výboru Oni byli první. Kniha vznikla na základě nedokončených pamětí Vladimíra Bystrova a byla doplněna o velké množství archivních materiálů z jeho pozůstalosti. Mnohé z těchto dokumentů jsou publikovány vůbec poprvé – například protokol z moskevského procesu s Vladimírovým otcem Nikolajem, odsouzeným za „protisovětskou činnost“ na deset let nucené práce v sibiřském GULAGu, jeho dopisy z lágru a zoufalé, leč neúnavné apely Nikolajovy ženy na zástupce československé vlády.

Continue Reading